top of page

      耶穌會簡介          歷代省會長          聖家堂主任神父       我們都是耶穌會                                                                                                      

好"難"的中文啊...可是郤好有人情味的台灣人啊..

 

 

這些來自不同國家、不同背景和語言的耶穌會士,來到台灣,台北聖家堂為在地的台灣人民服務,為了實踐天主的愛。

 

 

​!!台灣有你們真好!!
bottom of page